mediation

Mediation (het wordt op zijn Engels uitgesproken) betekent “bemiddeling”. Het is een procedure voor het oplossen van vastgelopen conflicten in familie- en vriendschapsverband, in de context van werk en beroep en in vele andere gemeenschapsvormen. Met behulp van mediation kan verstoorde communicatie weer in beweging worden gebracht, zodat oplossingen kunnen worden ontwikkeld die voor beide partijen een verbetering zijn.

Het doel van mediation is de eensgezinde, buitengerechtelijke oplossing van een conflict – mogelijk gemaakt door het wederzijds belichten – en daardoor begrijpen – van de achtergronden van het conflict. Het proces vindt plaats in een strikt vertrouwelijke omgeving en geschiedt op vrijwillige basis. In tegenstelling tot gerechtelijke procedures streeft mediation ernaar, dat beide partijen in het conflict baat hebben bij de uitkomst ervan.

Als buitengerechtelijke procedure is mediation duidelijk tijd- en geldbesparend. Bovendien kan de neutrale, verhelderende blik op de achtergrond van het conflict de relatie tussen de voorheen ruziënde partijen zelfs verbeteren en verdiepen.

Als mediator ben ik een onafhankelijke en onpartijdige bemiddelaar. Ik begeleid conflictpartijen in het vinden van hun oplossing, waarbij ik verantwoordelijk ben voor een duidelijk gestructureerde afloop. Deelnemers dragen zelf hun mogelijke oplossingen aan, in overeenstemming met eigen wensen en mogelijkheden. Zij zijn immers degenen die deze oplossingen in de toekomst zullen realiseren. Als mediator help ik bij het toetsen van een voorgestelde of overeengekomen oplossing op zin en haalbaarheid.

Een mediation kan worden geleid door één of twee mediators. Ik maak deel uit van een netwerk van gekwalificeerde mediators in Berlijn en, afhankelijk van het soort conflict, voer ik de mediation alleen of in co-mediation uit, in persoon of online.

Wanneer u contact met mij opneemt over een mediation, dan bespreken we in eerste instantie in een vrijblijvend oriënterend gesprek of mediation inderdaad geschikt en wenselijk is voor alle betrokken partijen. We bespreken de randvoorwaarden en kosten en prikken een datum voor een eerste sessie. In de regel moeten voor een volledig afgeronde mediation drie tot vijf sessies van ongeveer 90 minuten worden ingepland. Afhankelijk van de complexiteit van het conflict kunnen minder of meer sessies nodig zijn. De kosten van een mediation zijn eveneens afhankelijk van de complexheid van de vraagstelling. Sessies kunnen korter of langer duren. Soms kan een totaalprijs worden afgesproken.

Sommige rechtsbijstandverzekeringen dekken de kosten van mediation. Het is dus de moeite waard om daar te informeren naar de mogelijkheden.

Heeft u nog vragen, neem dan contact met me op.